Cursul Assembly Modeling este conceput pentru utilizatorii care vor să aprofundeze cum să profite de multitudinea de tehnici și capabilități de modelare 3D puse la dispoziție de SOLIDWORKS pentru a crea, modela și detalia ansambluri de piese, de la cele mai simple la cele mai complexe, cu aplicații ce acoperă, practic, toate domeniile industriale și tehnico-științifice de la industria bunurilor de consum, producție și manufactură, aparate medicale și până la proiecte de petrol și gaze sau industria auto și aero-spațială.

Cerințe preliminare:

Cursul SOLIDWORKS Assembly Modeling este disponibil pe platforma GROWWW la preţul de 1012 LEI. Volumul de invăţare al cursului este de 16 ore, iar disponibilitatea de la data înrolării este de 22 zile.


Structura cursului

Studii de caz

SOLIDWORKS Assembly Modeling este conceput În jurul unor studii de caz ce sunt prezentate la Începutul fiecărei lecții. Fiecare studiu de caz este conceput, la rândul său, în jurul unei abordări de formare bazate pe procese sau sarcini

Exerciții practice

Exercițiile îți oferă posibilitatea de a aplica și exersa materialul acoperit în timpul studiilor de caz. Acestea sunt concepute pentru a te pune față în față cu situații tipice de proiectare și modelare, fiind suficient de accesibile pentru a fi finalizate într-un interval rezonabil de timp.

Deci, ce lecții acoperă cursul?

 • Lecția 1: Tehnici avansate de creare a legăturilor geometrice – Mates (Advanced Mate Techniques)
 • Lecția 2: Tehnica modelării de sus în jos a ansamblurilor (Top-Down Assembly Modeling)
 • Lecția 3: Operații la nivel de ansamlu și componente inteligente (Assembly Features and Smart Components)
 • Lecția 4: Modificarea ansamblurilor (Assembly Editing)
 • Lecția 5: Configurații la nivel de ansamblu (Using configurations with Assemblies)
 • Lecția 6: Vizualizări și aparențe (Display states and Apearances)
 • Lecția 7: Ansambluri mari (Large Assemblies)
 • Lectia 8: Amenajarea clădirilor/instalațiilor (Facility Layout)
 • Lectia 9: „SOLIDWORKS Treehouse” – crearea și gestionarea structurii ansambului (Using SOLIDWORKS Treehouse)

Ce acoperă fiecare lecție?

Tehnici avansate de creare a legăturilor geometrice – Mates 

 

Parcurgând această lecție vei putea:

 • Înțelege structura unui ansamblu în SolidWorks
 • Înțelege cum fișiere de tip ansamblu fac referire la alte fișiere
 • Utiliza scurtături pentru aplicarea de Mates
 • Aplica un Mate Refference și îi vei testa eficiența
 • Utiliza diferite tipuri de Mates avansate și mecanice

Lectia 2: Tehnica modelării de sus în jos a ansamblurilor


 

Parcurgând această lecție vei putea:

 • Modifica o piesă în contextul unui ansamblu
 • Construi o piesă virtuală în contextul unui ansamblu prin folosirea tehnicii de modelare de sus în jos
 • Crea operații pe piese în contextul unui ansamblu prin referirea geometriei altor piese din ansamblu
 • Rupe referințele externe ale unei copii de fișier piesă

Lecția 3: Operații la nivel de ansamlu și componente inteligente


 

Parcurgând această lecție vei putea:

 • Aplica operații la nivel de ansamblu
 • Crea operații care de tip mașinare după asamblare
 • Insera componente standardizate folosind elemente de asamblare inteligente
 • Ccrea și folosi componente inteligente

Lecția 4: Modificarea ansamblurilor


 

Parcurgând această lecție vei putea:

 • Găsi și repara erori la nivel de ansamblu
 • Înlocui și modifica componente ale ansamblului
 • Oglindi componente în ansamblu
 • Multiplica componente

Lecția 5: Configurații la nivel de ansamblu


 

Parcurgând această lecție vei putea:

 • Crea o configurație a unui ansamblu
 • Utiliza comanda Configure Component pentru a automatiza crearea configurațiilor
 • Crea o proprietate Property Manager personalizată pentru o piesă
 • Folosi variabile globale și ecuații pentru a crea relații între dimensiunile componentelor
 • Utiliza senzori pentru a defini cerințe de proiectare
 • Utiliza funcția Mate Controller pentru a crea animații ale componentelor legate prin Mates

Lecția 6: Vizualizări și aparențe


 

Parcurgând această lecție vei putea:

 • Întelege metodele de selectare ale componentelor
 • Crea stări noi de vizualizare
 • Modifica aparențele pieselor și subansamblurilor
 • Modifica o scenă
 • Modifica materialul aplicat componentelor ansamblului

Lecția 7: Ansambluri mari


 

Parcurgând această lecție vei putea:

 • Vizualiza proprietățile componentelor folosind funcția Assembly Vizualization
 • Profita de modul Lightweight (simplificat) al componentelor
 • Crea o configurație de tip SpeedPak (simplificată)
 • Simplifica componentele ansamblului
 • Modifica structura unui ansamblu
 • Profita de modul Large Design Review

Lecția 8: Amenajarea clădirilor/instalațiilor


 

Parcurgând această lecție vei putea:

 • Înțelege când să folosești Facility Layout.
 • Crea Assets din piese și ansambluri
 • Utiliza Magnetic Mates pentru a lega Assets într-un ansamblu

Lecția 9: „SOLIDWORKS Treehouse” – crearea și gestionarea structurii ansambului (Using SOLIDWORKS Treehouse)


 

Parcurgând această lecție vei putea:

 • Utiliza a doua curbă în comenzile Loft și Boundary
 • Utiliza Split Entities pentru a diviza o curbă
 • Utiliza comanda Delete Face pentru a îndeparta elemente nedorite
 • Utiliza instrumentul Deviation Analysis pentru a compara fețele învecinate muchiilor
 • Adăuga Face Fillets

 

Adaugă un comentariu