Parcurgând cursul SOLIDWORKS Advanced Topics poţi învăţa o varietate de comenzi şi tehnici avansate de utilizare a pachetului software SOLIDWORKS.

Functiile din SOLIDWORKS Advanced Topics sunt gândite pentru a ajuta la realizarea şi modelarea uşoară a ansamblurilor, a suprafeţelor, a elementelor sudate şi a reperelor din tablă.

Înrolează-te în cadrul cursului SOLIDWORKS Advanced Topics şi poţi învăţa:

 • Tehnici avansate de modelare a ansamblurilor, cum să realizezi operaţii în ansamblu, componente smart sau cum să abordezi ansamblurile de mari dimensiuni.
 • Cum să modelezi repere complexe şi componente multicorp.
 • Cum să realizezi componente din suprafeţe sau componente hibrid din suprafeţe şi solizi.
 • Tehnici de import pe componentele din format neutru şi repararea geometriei acestora.
 • Tehnici de modelare a reperelor din tablă sau a elementelor sudate.

Cursul SOLIDWORKS Advanced Topics este disponibil pe platforma GROWWW la preţul de 3035 LEI. Volumul de invăţare al cursului este de 40 de ore, iar disponibilitatea de la data înrolării este de 55 de zile.


Structura cursului

Studii de caz

SOLIDWORKS Advanced Topics este conceput folosind o abordare bazată pe obiective. Un astfel de curs de formare accentuează procesele și procedurile de proiectare pentru a finaliza temele propuse. De-a lungul studiilor de caz sunt folosite diferite comenzi, diferite opțiuni și meniuri necesare atingerii obiectivelor.

Exerciții practice

Exercițiile iți oferă posibilitatea de a aplica și exersa materialul acoperit în timpul studiilor de caz. Acestea sunt concepute pentru a te pune față în față cu situații tipice de proiectare și modelare, fiind suficient de accesibile pentru a fi finalizate în timp util. Prin urmare, sunt incluse foarte multe exerciții, ceea ce asigură că nici cel mai rapid cursant nu va rămâne fară muncă.

Deci, ce lecții acoperă cursul?

 • Lecția 1: Realizarea ansamblurilor folosind tehnica “Top-Down” (Top-Down Assembly Modeling);
 • Lectia 2: Operaţii în ansamblu şi componente inteligente (Assembly Features and Smart Components);
 • Lecția 3: Editarea ansamblurilor (Assembly Editing);
 • Lecția 4: Ansambluri de mari dimensiuni (Large Assemblies);
 • Lecția 5: Tehnici de lucru cu piese multicorp (Multibody Design Techniques);
 • Lecția 6: Comanda Spline în Schite (Sketching with Spline);
 • Lecția 7: Comanda Sweep – Introducere (Introduction to Sweeping);
 • Lecția 8: Schite 3D şi operatii TIP curbă (3D Sketching and Curve Features);
 • Lecția 9: Comenzile Loft şi Boundry – Introducere (ntroduction to Loft and Boundary Features);
 • Lecția 10: Întelegerea Suprafeţelor (Understanding Surfaces);
 • Lecția 11: Introducere în lucrul cu suprafeţe (Introduction to Surfacing);
 • Lecția 12: Modelarea hibrid folosind suprafeţe şi solizi (Solid-Surface Hybrid Modeling);
 • Lecția 13: Repararea şi Modificarea Geometriei Importate (Repairing and Editing Imported Geometry);
 • Lecția 14: Sheet Metal: Operaţia Base Flange: (Basic Flange Features);
 • Lecția 15: Conversia modelelor în Sheet Metal (Converting to Sheet Metal);
 • Lecția 16: Operaţii de Weldments (Structuri Metalice) (Weldment Features);
 • Lecția 17: Lucrul cu componente de tip Weldment (Working with Weldments);

Ce acoperă fiecare lecție?

Lecția 1: Realizarea ansamblurilor folosind tehnica “Top-Down” (Top-Down Assembly Modeling);

 

Această lecție îți va prezenta:

 • Cum să editezi o componentă în interiorul ansamblului (în context).
 • Cum să realizezi şi utilizezi componente virtuale.
 • Cum să creezi operaţii în ansamblu folosind ca referinţa geometria existentă.
 • Cum să elimini referinţele externe dintr-o componentă.

Lectia 2: Operatii in ansamblu si componente inteligente (Assembly Features and Smart Components);

Această lecție îți va prezenta:

 • Cum să adaugi operaţii în interiorul ansamblului.
 • Cum să creezi operaţii necesare după asamblarea componentelor.
 • Cum să inserezi componente pentru asamblare inteligente (smart fastners).
 • Cum să creezi şi utilizezi componente inteligente.

Lecția 3: Editarea ansamblurilor (Assembly Editing)

Această lecție îți va prezenta:

 • Cum să identifici şi cum să rezolvi erorile la nivel de ansamblu.
 • Cum să înlocuieşti şi cum să modifici componente la nivel de ansamblu.
 • Cum să realizezi componente în oglindă.
 • Cum să realizezi componente folosind Pattern.

Lecția 4: Ansambluri de mari dimensiuni (Large Assemblies)

Această lecție îți va prezenta:

 • Cum să vizualizezi proprietăţi folosind Assembly Vizualization.
 • Cum să utilizezi modul de dechidere Lightweight.
 • Cum să creezi configuraţii de tipul Speedpak.
 • Cum să realizezi componente simplificate.
 • Cum să utilizezi modul de deschidere Large Design Review.

Lecția 5: Tehnici de lucru cu piese multicorp (Multibody Design Techniques)

Această lecție îți va prezenta:

 • Cum să creezi piese cu mai multe solide prin diferite metode.
 • Cum să creezi multiplicari de solide (pattern).
 • Cum să utilizezi optiunea Feature-scope.
 • Cum să utilizezi comanda Insert Part.
 • Cum să obţii piese prin adunare, scădere şi intersecţie de solide.
 • Cum să utilizăm comanda Intersect.
 • Cum să realizezi deformarea un solid cu ajutorul comenzii Indent.
 • Cum să ştergi corpuri solide.

Lecția 6: Comanda Spline în Schite (Sketching with Spline)

Această lecție îți va prezenta:

 • Cum să identifici diferite tipuri de curbe folosite în schiţă.
 • Cum să creezi schite ce conţin Spline şi Style Spline.
 • Cum să manipulezi curbura spline folosind Spline Tools.
 • Cum să evaluezi curbura în schite sau pe solide.
 • Cum să inserezi o fotografie în schiţă.
 • Cum să utilizezi comanda Fit Spline.

Lecția 7: Comanda Sweep – Introducere (Introduction to Sweeping)

Această lecție îți va prezenta:

 • Cum să creezi bosaje sau decupaje folosind comanda Sweep.
 • Cum să foloseşti relaţia Pierce.
 • Cum să crezi un sweep cu curbe de ghidare.
 • Cum să creezi un shell cu mai multe grosimi.
 • Cum să utilizezi funcţia Selection Manager.

Lecția 8: Schiţe 3D şi operaţii TIP curbă (Sketching and Curve Features)

Această lecție îți va prezenta:

 • Cum să identifici operaţiile de tip curbă.
 • Cum să creezi o schiţă 3D.
 • Cum să creezi o spirală (helix).
 • Cum să creezi o curbă 3D din vederile ortogonale.
 • Cum să creezi o curba compusă (composite curve) din entităţi multiple.

Lecția 9: Comenzile Loft şi Boundry – Introducere (Introduction to Loft and Boundary Features)

Această lecție îți va prezenta:

 • Cum să creezi comenzile Loft şi Boundary.
 • Cum să utilizezi feţe pentru profilele Loft şi Boundary.
 • Cum să utilizezi constrângeri pentru profilele Loft şi Boundary.
 • Cum să reutilizezi geometria schiţelor prin copiere şi prin creare de schiţe derivate.

Lecția 10: Înţelegerea Suprafeţelor (Understanding Surfaces)

Această lecție îți va prezenta:

 • Care sunt deosebirile şi asemănările între suprafeţe şi solizi.
 • Cum să utilizezi comenzile: Extrude, Planar, Trim, Knit, Delete Face, Delete Body s.a.
 • Cum să creezi solizi din suprafeţe şi invers.

Lecția 11: Introducere în lucrul cu suprafeţe (Introduction to Surfacing)

Această lecție îți va prezenta:

 • Cum să creezi suprafeţe folosind comenzile: Revolve, Sweep.
 • Cum săa utilizezi comenzi Fillet pe suprafeţe.
 • Cum să realizezi intersecţii de suprafeţe folosind comanda Intersect.

Lecția 12: Modelarea hibrid folosind suprafeţe şi solizi (Solid-Surface Hybrid Modeling)

Această lecție îți va prezenta:

 • Cum să modifici un solid folosind comenzi de suprafeţe.
 • Cum să schimbi solizii în suprafeţe si invers.
 • Cum să utilizezi suprafeţe ca geometrie ajutătoare.
 • Cum să realizezi desfăşurata unei suprafeţe folosind comanda Surface Flattern.

Lecția 13: Repararea şi Modificarea Geometriei Importate (Repairing and Editing Imported Geometry)

Această lecție îți va prezenta:

 • Cum să imporţi solide şi suprafeţe din surse externe.
 • Cum sş diagnostichezi şi cum sş repari geometria importată folosind Import Diagnostics.
 • Cum să repari şi cum să editezi geometria importată folosind tehnici de modelare a suprafeţelor.

Lecția 14: Sheet Metal: Operaţia Base Flange(Basic Flange Features)

Această lecție îți va prezenta:

 • Cum să identifici un model Sheet Metal.
 • Cum să creezi o componentă Sheet Metal folosind comanda Base Flange.
 • Cum să realizezi desfăşurata unui reper.
 • Cum să adaugi comenzi adiţionale ca: Edge Flange, Mitter Flange.

Lecția 15: Conversia modelelor în Sheet Metal (Converting to Sheet Metal)

Această lecție îți va prezenta:

 • Cum să utilizezi comanda Insert Bend pentru a adauga îndoiri pe o piesă cu pereţi subţiri.
 • Cum să rupi muchiile unei componente cu preţi subţiri pentru a realiza desfăşurarea acesteia.

Cum să utilizezi comanda Convert to Sheet Metal.


Lecția 16: Operaţii de Weldments (Structuri Metalice) (Weldment Features)

Această lecție îți va prezenta:

 • Cum să diferenţiezi un model Weldment de restul modelelor.
 • Cum să creezi elemente structurale.
 • Cum să descarci libraria completă de profile standardizate.
 • Cum să controlezi modul de îmbinare al elementelor structurale şi cum să realizezi tăierea acestora cu comanda Trim.
 • Cum să utilizezi comanzile: Gusset şi EndCap

Lecția 17: Operaţii de Weldments (Structuri Metalice) (Weldment Features)

Această lecție îți va prezenta:

 • Cum să realizezi şi cum să utilizezi proprietăţile din CutList.
 • Cum să modifici profilele existente în librărie.
 • Cum să creezi profile non standard.
 • Cum să aplici materiale pe structurile metalice.

Adaugă un comentariu