Sumar

Lucrul cu desfăşurata (Working with the Flat Pattern)

După parcurgerea lecției vei putea să:

  • Înţelege şi modifica setările desfăşuratei.
  • Adauga operaţii de tăiere a colţurilor pentru fabricaţie.
  • Modifica colţurile unei piese îndoite folosind operaţiile Closed Corner, Corner Relief şi Break Corner/Corner-Trim.
  • Accesa şi modifica proprietăţile listei de tăiere.
  • Crea desene ale pieselor de table îndoită.
  • Exporta în format DXF sau DWG desfăşurata unei piese de table îndoită.