Sumar

Sheet Metal: Operaţia Base Flange (Basic Flange Features)

După parcurgerea lecției vei putea:

  • Diferenţia un model Sheet Metal identificând elementele unice.
  • Crea o componentă Sheet Metal folosind comanda Base Flange.
  • Realiza desfăşurata unui model.
  • Adauga comenzi adiţionale ca: Edge Flange, Mitter Flange.