Sumar

Tehnici de lucru cu piese multicorp (Multibody Design Techniques)

După parcurgerea lecției vei putea:

  • Crea piese cu mai multe solide prin diferite metode.
  • Crea multiplicari de solide (pattern).
  • Utiliza opţiunea Feature-scope.
  • Utiliza comanda Insert Part.
  • Obţine piese prin adunare, scădere şi intersecţie de solide.
  • Utiliza comanda Intersect.
  • Deforma un solid cu ajutorul comenzii Indent.
  • Şterge corpuri solide.