Sumar

Operaţii în ansamblu şi componente inteligente (Assembly Features and Smart Components)

După parcurgerea lecției vei putea:

  • Adauga operaţii în interiorul ansamblului.
  • Crea operaţii necesare după asamblarea componentelor.
  • Insera componente pentru asamblare inteligente.
  • Crea şi utiliza componente inteligente.